Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
„Słoneczne Przedszkole”

ul. Gajowa 108
15 – 794 Białystok

NIP 542-258-50-14
REGON 200301110

Sekretariat czynny w godzinach 8:00-16:00

Telefon: 784 481 750,  85 733 30 45

E-mail:  sekretariat@sloneczneprzedszkole.eu

Dyrektor
mgr Justyna Karłowicz

dyrektor@sloneczneprzedszkole.eu

Wicedyrektor
mgr Aneta Gajdowska

Nr rachunku bankowego
PKO BP: 38 1020 1332 0000 1802 0635 7372

Nasi partnerzy