Realizowane projekty

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Cała Polska Czyta Dzieciom jest inicjatywą, która pojawiła się w Polsce już piętnaście lat temu. Słoneczne Przedszkole zostało objęte programem Czytające Przedszkola. Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w takim przedsięwzięciu, które ma na celu rozwijać inteligencję, wrażliwość, rozwój społeczny i moralny naszych dzieci.

Celem programu realizowanego w Słonecznym Przedszkolu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci, a tym samym i dorosłych. Wiemy, że wspierając czytelnictwo wspomagamy dziecko w jego wszechstronnym rozwoju. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państw

Zadania Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole” na rok szkolny 2018/2019

Codzienne czytanie dzieciom w grupach. Porę czytania ustalają panie wychowawczynie natomiast czas czytania jest taki jak przy współpracy z rodzicami.

Współpraca z Filią Biblioteczną nr 9- cykl spotkań grup przedszkolnych w budynku biblioteki osiedlowej oparty na warsztatach dziecięcych, w których znaczną rolę odgrywa czytanie dzieciom książek, poznawanie pracy bibliotekarza oraz funkcjonowania biblioteki, spotkania mają odbywać się raz w miesiącu.

Współpraca z rodzicami pod nazwą akcji „Czytający rodzice”- spotkania w przedszkolu mające na celu zaangażowanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zacieśnienie współpracy z przedszkolem. Spotkania umawiane by były w każdej grupie osobno z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Czas czytania dzieciom książek zależy od wieku dzieci w danej grupie: Chmurki i Obłoczki- 30 min, Promyczki i Gwiazdki – 15 min, Kropelki – 30 min, Mgiełki- 10 min, Słoneczka – 20min, Śnieżynki-20min. Wychowawcy poszczególnych grup mają za zadanie ustalić stałą godzinę czytania przez rodziców oraz umawiać rodziców dzieci ze swojej grupy.

Współpraca z osobami „z zewnątrz”- „Czytający goście”- gości umawia koordynator akcji „Czytające przedszkola” w placówce.

Zamieszczanie w miejscu do tego przeznaczonym oraz na stronie internetowej Niepublicznego przedszkola „Słoneczne Przedszkole” artykułów dotyczących ciekawych aspektów (z punktu widzenia rodzica) czytania dzieciom książek oraz akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz tworzenie gazetek okolicznościowych.

Opieka nad kącikami czytelniczymi w Przedszkolu. Wymiana książek- każdy kto chce wziąć książkę do czytania przynosi w zamian swoją. Wymiana dotyczyłaby tylko książek leżących w określonym miejscu w Przedszkolu.

Wyprawa do drukarni. Wycieczka poglądowa dla najstarszych grup.

Słoneczna Lista Książek. Współtworzenie i modyfikowanie listy wraz z rodzicami i innymi pedagogami.

Tworzenie albumu z akcji: zbieranie prac zainspirowanych wcześniej przeczytaną dziecięcą lekturą, zdjęć ze spotkań z czytającymi rodzicami lub innymi gośćmi.

Koordynatorzy programu: Pani Dorota Ragiel, Pani Ewelina Grzybek

 

WARSZTATY ROZWOJOWE

Warsztaty teatralne, plastyczne, kulinarne, patriotyczne

OPISY ZAJĘĆ >> kliknij

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Przedszkolaki objęte są programem profilaktycznym, w ramach którego dzieci poddane są zabiegowi fluoryzacji co 6 miesięcy.  Uczestnictwo w programie pozwoli na ograniczenie występowania próchnicy u dzieci.

Lekarz : dr Ewa Chorzewska

 

OPIEKA PEDIATRYCZNA

Lekarz: lek. med. specj. rehabilitacji Elżbieta Kuchlewska

Fizjoterapeuci:  mgr Katarzyna Lach, mgr Urszula Dąbrowska

 

Nasi partnerzy