Zajęcia dodatkowe

Zajęcia umuzykalniające

Przez zabawę dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, poznają proste struktury rytmiczne, poznają różne instrumenty muzyczne. Starsze dzieci zapoznają się z elementami notacji muzycznej (nuty, klucze, wartości rytmiczne), uczą się posługiwać terminologią muzyczną, uczą się gry na prostych instrumentach muzycznych. Uczą się pracy z mikrofonem, kultury scenicznej oraz śpiewu. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną.

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu we wszystkich grupach

Zajęcia prowadzi Pan Damian Truszkowski

 

Zajęcia z logopedą

Przedszkole współpracuje z dyplomowanym logopedą, który realizuje diagnozę oraz terapię logopedyczną. Diagnozą logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu, natomiast terapią indywidualną objęte są dzieci powyżej 4 roku życia.

Terapia odbywa się z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, w odpowiednio przygotowanej sali z lustrem.

Zajęcia z logopedą odbywają się zgodnie z indywidualnym planem.

Zajęcia grupowe w formie logorytmiki odbywają się w grupach: Promyczki, Mgiełki, Gwiazdki.

Zajęcia prowadzi  Pani Joanna Romanowska, Pani Joanna Gryko, Pani Ewelina Grzybek

 

Język angielski

Wiemy, że język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji we współczesnym świecie. Nasza koncepcja zakłada zatem intensywne nauczanie języka obcego już na etapie edukacji przedszkolnej. Proces uczenia się przebiega dwutorowo, podczas zajęć dydaktycznych oraz poprzez naukę języka funkcjonalnego. Wykorzystujemy różnorodne formy pracy z Dzieckiem, które wzbudzają ich zainteresowanie i odnoszą się do ich wyobraźni. Dzieci są współuczestnikami przygód anglojęzycznej papugi, która stała się ulubioną maskotką wszystkich przedszkolaków. Captain Jack towarzyszy Dzieciom w odkrywaniu otaczającego ich świata, dzięki czemu nauka przebiega w sposób naturalny – podczas zabawy. Warto podkreślić, że podczas zajęć z języka angielskiego uczymy również elementów takich przedmiotów, jak matematyka, plastyka czy informatyka.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w sześciolatkach i pięciolatkach codziennie, w czterolatkach 3x w tygodniu, w trzylatkach 2x w tygodniu, w dwulatkach 1-2x w tygodniu

Zajęcia prowadzi Pani Izabela Wysocka

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Gimnastyka z elementami korektywy przeplatana grami i zabawami to ciekawa forma ćwiczeń, które mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji wad postawy.  Zajęcia mają na celu wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w ciągu całego dnia, nie dopuszczenie do powstania wad postawy, skorygowanie ewentualnych zaburzeń statyki ciała.

Zajęcia gimnastyczne odbywają się 1x w tygodniu

 

Terapia ruchowa

Dzieci uczęszczające na rehabilitację ruchową odbywają zajęcia zgodnie z indywidualnym planem. W ramach tych zajęć dzieci, zgodnie ze wskazaniami lekarza, poddawane są także masażom oraz naświetlaniom lampą z czerwonym światłem Sollux.

Zajęcia prowadzi Pani Urszula Dąbrowska

 

Integracja sensoryczna

Dzieci uczęszczające na zajęcia integracji sensorycznej odbywają je zgodnie z indywidualnym planem. W ramach tych zajęć dzieci, zgodnie ze wskazaniami terapeuty pracują indywidualnie 1-2x w tygodniu.

Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Lach

 

Judo

Judo to sztuka walki, system wychowania fizycznego oraz olimpijska dyscyplina sportu opierająca się na rzutach i chwytach. W walce sportowej zabronione są wszelkiego rodzaju uderzenia, kopnięcia oraz techniki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego.

Judo jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu a treningi judo charakteryzują się bardzo ważnym aspektem, którym jest tzw. „wychowanie poprzez sport”. Wszyscy zawodnicy bez względu na wiek muszą przyjąć zasady i reguły obowiązujące w grupie oraz podporządkować się dyscyplinie. Wyrabia to w dzieciach poczucie odpowiedzialności, punktualności, systematyczności oraz kształtuje cechy charakter

W zajęciach uczestniczą Kropelki, Obłoczki, Chmurki, Słoneczka i Śnieżynki

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu

Zajęcia prowadzi Pan Artur Połocki

 

Basen

W zajęciach uczestniczą Kropelki, Promyczki oraz Mgiełki. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu na basenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku.

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Olszewska

 

Koło patriotyczno-historyczne

Zajęcia prowadzą: Pani Kinga Woronowicz, Pani Anna Januszkiewicz, Pani Barbara Otlewska

 

Bajkoterapia

Zajęcia prowadzą: Pani Aneta Baran, Pani Izabela Ołyńska, Pani Aneta Dudzicz

 

Mądra Głowa

Zajęcia prowadzą: Pani Katarzyna Kulesza,  Pani Dorota Ragiel

 

Bezpieczny Przedszkolak

Zajęcia prowadzą: Pani Maria Wądołowska, Pani Agnieszka Stefanowska, Pani Joanna Sienkiewicz

 

Nasi partnerzy