Zajęcia dodatkowe

Taniec

Zajęcia taneczne wpływają pozytywnie na koordynację ruchową i sprawność fizyczną, a zdobyte w przedszkolu umiejętności przydadzą się w każdej technice tanecznej. Wszystkie umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając także swój słuch i wrażliwość muzyczną.

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu, w Promyczkach, Mgiełkach, Kropelkach, Słoneczkach i Gwiazdkach.

Zajęcia prowadzi Pani Żaneta Żynel-Kozłowska

Zajęcia umuzykalniające

Przez zabawę dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, poznają proste struktury rytmiczne, poznają różne instrumenty muzyczne. Starsze dzieci zapoznają się z elementami notacji muzycznej (nuty, klucze, wartości rytmiczne), uczą się posługiwać terminologią muzyczną, uczą się gry na prostych instrumentach muzycznych. Uczą się pracy z mikrofonem, kultury scenicznej oraz śpiewu. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną.

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w Śnieżynkach, Obłoczkach, Chmurkach, Promyczkach i Mgiełkach

Zajęcia prowadzi Pani Gabriela Oksiuta

 

Zajęcia z logopedą i logorytmika

Przedszkole współpracuje z dyplomowanym logopedą. który realizuje diagnozę oraz terapię logopedyczną. Diagnozą logopedyczną objęte są wszytskie dzieci w przedszkolu, natomiast terapią indywidualną objęte są dzieci powyżej 4 roku życia.

Terapia odbywa się z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, w odpowiednio przygotowanej sali z lustrem.

Alternatywną formą zajęć dla dzieci młodszych jest logorytmika, którą prowadzimy w grupach 2 i 3-latków.

Zajęcia z logopedą odbywają się 1x w tygodniu

Zajęcia prowadzi Pani Julita Gregorczuk oraz Pani Karolina Makowska

 

Język angielski

Wiemy, że język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji we współczesnym świecie. Nasza koncepcja zakłada zatem intensywne nauczanie języka obcego już na etapie edukacji przedszkolnej. Proces uczenia się przebiega dwutorowo, podczas zajęć dydaktycznych oraz poprzez naukę języka funkcjonalnego. Wykorzystujemy różnorodne formy pracy z Dzieckiem, które wzbudzają ich zainteresowanie i odnoszą się do ich wyobraźni. Dzieci są współuczestnikami przygód anglojęzycznej papugi, która stała się ulubioną maskotką wszystkich przedszkolaków. Captain Jack towarzyszy Dzieciom w odkrywaniu otaczającego ich świata, dzięki czemu nauka przebiega w sposób naturalny – podczas zabawy. Warto podkreślić, że podczas zajęć z języka angielskiego uczymy również elementów takich przedmiotów, jak matematyka, plastyka czy informatyka.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w sześciolatkach codziennie, w pięciolatkach codziennie, w czterolatkach 3x w tygodniu, w trzylatkach 2x w tygodniu, w dwulatkach 1x w tygodniu

Zajęcia prowadzi Pani Izabela Wysocka

 

Terapia ruchowa z elementami korektywy

Gimnastyka z elementami korektywy przeplatana grami i zabawami to ciekawa forma ćwiczeń, które mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji wad postawy.  Zajęcia mają na celu wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w ciągu całego dnia, nie dopuszczenie do powstania wad postawy, skorygowanie ewentualnych zaburzeń statyki ciała.

Dzieci uczęszczające na gimnastykę odbywają zajęcia w kilku grupach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Badania diagnostyczne dzieci przeprowadza lekarz dr Elżbieta Kuchlewska.

W ramach tych zajęć dzieci, zgodnie ze wskazaniami lekarza, poddawane są także masażom oraz naświetlaniom lampą z czerwonym światłem Sollux.

Zajęcia gimnastyczne odbywają się 1x w tygodniu po 30min, zajęcia prowadzi Pani Roksana Antonkiewicz oraz Pani Sylwia Dzieduszow.

 

Judo

Judo to sztuka walki, system wychowania fizycznego oraz olimpijska dyscyplina sportu opierająca się na rzutach i chwytach. W walce sportowej zabronione są wszelkiego rodzaju uderzenia, kopnięcia oraz techniki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego.

Judo jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu a treningi judo charakteryzują się bardzo ważnym aspektem, którym jest tzw. „wychowanie poprzez sport”. Wszyscy zawodnicy bez względu na wiek musza przyjąć zasady i reguły obowiązujące w grupie oraz podporządkować sie dyscyplinie. Wyrabia to w dzieciach poczucie odpowiedzialności, punktualności, systematyczności oraz kształtuje cechy charakter

W zajęciach uczestniczą Promyczki, Mgiełki, Kropelki, Słoneczka i Gwiazdki

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu

Zajęcia prowadzi Pan Artur Połocki

 

Basen

W zajęciach uczestniczą Kropelki, Słoneczka oraz Gwiazdki. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu na basenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku.

 

Koło patriotyczno-historyczne

Zajęcia prowadzą: Pani Kinga Woronowicz, Pani Anna Januszkiewicz, Pani Anna Głuchowska, Pani Barbara Otlewska

 

Bajkoterapia

Zajęcia prowadzą: Pani Wioleta Szulewska, Pani Aneta Baran, Pani Izabela Ołyńska, Pani Anna Wierzbicka, Pani Iwona Kmiecik, Pani Aneta Dudzicz

 

Mądra Głowa

Zajęcia prowadzą: Pani Katarzyna Kulesza, Pani Aneta Gajdowska, Pani Dorota Ragiel

 

Bezpieczny Przedszkolak

Zajęcia prowadzą: Pani Maria Wądołowska, Pani Agnieszka Stefanowska, Pani Joanna Sienkiewicz

 

Nasi partnerzy